Privacybeleid

In dit privacybeleid wordt vastgesteld op welke manier uw persoonlijke gegevens op deze website worden beheerd. Het is noodzakelijk dat u het beleid leest en accepteert voordat u verder gaat op onze website.

www.ruralidays.nl is een project van HISPANIA SHORT RENTALS S.L. met CIF (BTW-nummer): ESB93567170.

Dit privacybeleid is voor het laatst vernieuwd in mei 2018.

We heten u allereerst welkom op deze website en waarderen dat u blijft lezen.

Op deze website zetten wij ons permanent in voor de privacy van contactgegevens, consumenten en eigenaren en we garanderen de beste praktijken bij het gebruik van persoonlijke gegevens.

HISPANIA SHORT RENTALS S.L. is tegen het verzenden van ongevraagde e-mails (spam), en we doen er alles aan om het misbruik van e-mail te voorkomen.

De gegevens die worden verzameld op deze website zullen onder geen beding worden gedeeld of afgestaan worden aan derden, tenzij we hiervoor vooraf uw expliciete toestemming voor hebben gekregen.

Het platform kan links bevatten naar websites van derden. Als dit het geval is, zijn wij in geen geval verantwoordelijk voor de gegevensbeschermingspraktijken of de inhoud van genoemde websites. Daarom is het nodig dat u zorgvuldig het privacybeleid van elke website leest alvorens u de voorwaarden aanvaard en de website van derden gebruikt.

HISPANIA SHORT RENTALS S.L. met BTW-nummer: ESB93567170, is de eigenaar van een persoonlijk gegevensbestand onder de naam “USUARIOS DE LA WEB”, waarin de gegevens van de gebruikers zijn opgenomen en worden gebruikt om vragen te beantwoorden, de gevraagde diensten te leveren via het contactformulier, de door de gebruiker gecontracteerde service uit te voeren en over te gaan op facturering en incasso, evenals het beheer van het proces van gebruikersregistratie in de portal.

 

TRANSPARANTIE

Voor de toepassing van de bepalingen van VERORDENING 2016/679 van 27 april 2016 met betrekking tot de bescherming van natuurlijke personen en de verwerking van hun persoonsgegevens, worden de gegevens van de persoon die verantwoordelijk is voor deze website duidelijk en transparant vermeld :

 • De website is www.ruralidays.nl

 • De handelsnaam is RURALIDAYS

 • De bedrijfsnaam is HISPANIA SHORT RENTALS S.L.

 • BTW-nummer ESB93567170

 • Het adres van het geregistreerde hoofdkantoor is PL. VILLA DE CASTELLDEFELS, 1, ENTREPLANTA, OFICINA 4 BIS, 29006 MÁLAGA.

 

VERZENDING- EN REGISTRATIE VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Het verzenden van persoonlijke gegevens is verplicht om contact op te nemen met en zaken te doen met HISPANIA SHORT RENTALS S.L. Het niet verstrekken van de gevraagde persoonsgegevens of het niet accepteren van dit privacybeleid betekent dat het onmogelijk is om de aanvragen die op deze website worden gedaan te registreren en te verwerken.

De veronderstelde verplichte persoonlijke gegevens op deze website worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Reserveringen en informatie-aanvragen

 • Registratie van klanten en eigenaren voor toegang tot hun account en het beheer van reserveringen

 • Contact via het contactformulier

 • Het aanmelden voor de blog om zodoende informatie over Andalusië en Ruralidays diensten te ontvangen

 • Het downloaden van de digitale gids over Andalusië en de diensten van Ruralidays

De persoonlijke informatie zal worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Registratie, reserveringsaanvragen of informatieverzoeken, contact met gebruikers om incidenten op te lossen, vragen met betrekking tot reserveringen te beantwoorden, informatieaanvragen te beantwoorden, aanbiedingen en diensten aan te bieden, het aanmelden voor de ontvangst van de blog, het downloaden van gidsen, evenals het oplossen van problemen omtrent webnavigatie of de prestaties van de website zelf.

 • Het creëren van gebruikersprofielen en het maken van beslissingen op basis van geautomatiseerde gegevensverwerking gericht op de evaluatie of analyse van persoonlijke voorkeuren, gedrag en attitudes met als doel de prestaties te verbeteren en om een persoonlijke service aan te bieden op basis van interesses.

In elk van de gevallen hebt u als gebruiker volledige rechten over uw persoonlijke gegevens en het gebruik ervan en kunt u ze op elk gewenst moment uitoefenen.

Vanaf het moment waarop u uw registratie uitgevoerd, heeft HISPANIA SHORT RENTALS S.L. toegang tot:

 • In het geval van een reservering of informatie-aanvragen:

  • Naam, achternamen, telefoon, e-mail, land van herkomst, reisvoorkeuren en waarderingen over uw reservering.

 • Voor contactmogelijkheden:

  • Naam, achternaam, e-mail en telefoon.

 • Het downloaden van de gids:

  • Naam, e-mail, taal.

 • Voor de aanmelding op onze blog:

  • E-mail

 • Registratie door eigenaren: 

  • Naam, email, telefoon, Whatsapp, NIF/CIF, adres, stad, postcode, bankgegevens, verbinding met Facebook of Gmail, wachtwoord, volledige details over het te verhuren pand.

 • Registratie door klanten

  • Naam, achternaam, e-mail, telefoon, taal, wachtwoord en gegevens m.b.t. facturering, koppeling met Facebook of Gmail.

 • Registratie via Facebook- of Gmail-accounts voor het automatisch vullen van gegevens:

  • voornaam, achternaam, e-mail, sekse, taal, geboortedatum

Op het moment dat de reservering wordt bevestigd faciliteren wij een gegevensoverdracht tussen zowel de eigenaar als de klant, met als doel om beide partijen met elkaar in contact te brengen. Zowel klant als eigenaar stemmen ermee in deze gegevens alleen en exclusief te gebruiken tijdens de looptijd van de levering van de dienst. Uw klantgegevens worden gedurende 10 jaar bewaard voor fiscale doeleinden.

RURALIDAYS is niet verantwoordelijk voor het gebruik van deze gegevens dat om andere redenen tussen de partijen plaatsvindt.

De gebruiker garandeert dat de persoonlijke gegevens die worden verstrekt via de verschillende formulieren naar waarheid zijn ingevuld, en verplicht zich om elke wijziging daarvan door te geven. Ook garandeert de gebruiker dat alle verstrekte informatie actueel en juist is en overeenkomt met hun werkelijke situatie. Bovendien is de gebruiker verplicht om te allen tijde zijn gegevens te onderhouden, en is als enige verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden of onjuistheden in de verstrekte gegevens en de schade die daardoor kan worden veroorzaakt aan HISPANIA SHORT RENTALS S.L. als eigenaar van de website www.ruralidays.nl of voor derden vanwege het gebruik van deze gegevens.

 

COMMUNICATIEMIDDELEN

Voor communicatie met de eigenaren worden communicatiemiddelen zoals e-mail, telefoon, sociale netwerken, WhatsApp of post gebruikt.

 

BEVEILIGINGSMAATREGELEN

Ter waarborging van de veiligheid en effectieve bescherming van persoonsgegevens heeft RURALIDAYS de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om ongeoorloofde wijziging, verwerking, toegang, of verlies te voorkomen, daarbij is rekening gehouden met de staat van de technologie, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico's waaraan ze worden blootgesteld, ongeacht of deze afkomstig zijn van menselijke actie of van de fysieke of natuurlijke omgeving.

 

UITOEFENING VAN HET RECHT OP : VERGETELHEID, BEPERKING VAN DE VERWERKING, DATAPORTABILITEIT, INZAGE, RECTIFICATIE OF BEZWAAR

De gebruiker kan zijn communicatie richten en zijn rechten uitoefenen volgens de formaliteiten die worden opgelegd door de nieuwe verordening voor gegevensbescherming, REGLEMENT 2016/679, van 27 april 2016, betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de behandeling van persoonlijke informatie.

U kunt uw recht op vergetelheid, portabiliteit, beperking van de verwerking, inzage, rectificatie en bezwaar uitoefenen door middel van een schriftelijk en ondertekend verzoek dat de volgende informatie bevat: naam en achternamen, adres, samen met een wettelijk geldig bewijs, zoals kopie van legitimatiebewijs of gelijkwaardig, en het concrete verzoek dat u wilt doen. Uw schrijven moet verzonden worden naar HISPANIA SHORT RENTALS S.L. met adres CALLE MOLINA LARIO, 13. 2º A. 29015 MALAGA.

Indien dit niet mogelijk is kunt u een e-mail sturen aan [email protected].

 

INFORMATIE OVER UPDATES I.V.M GEWIJZIGDE REGELGEVING.

Wij informeren u dat ons privacybeleid op gezette tijden moet worden herzien en bijgewerkt om wijzigingen in regelgeving vast te leggen. We zullen er echter voor zorgen dat eventuele wijzigingen die van belang zijn voor de eindgebruiker worden gecommuniceerd.

 

ACCEPTATIE EN TOESTEMMING

De gebruiker verklaart op de hoogte te zijn gebracht van de voorwaarden voor de bescherming van persoonlijke gegevens, de aanvaarding van en de toestemming voor de behandeling daarvan door HISPANIA SHORT RENTALS S.L. op de manier en voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden aangegeven.

 

DISCLAIMER: Dit privacybeleid is niet officieel vertaald en wordt u als vertaling aangeboden voor het gebruiksgemak. Daarom moet het worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de originele Spaanse versie, die altijd prevaleert in het geval er sprake zou zijn van discrepanties tussen de originele Spaanse versie en deze vertaling in het Nederlands. RURALIDAYS is niet verantwoordelijk voor fouten, omissies of dubbelzinnigheden in de vertaling. Elke persoon of entiteit die de vertaalde inhoud vertrouwt, doet dit op eigen risico. Raadpleeg in geval van twijfel altijd de officiële versie in het Spaans. Wilt u een onnauwkeurigheid of vertaalfout melden, stuur dan een e-mail naar [email protected]